ZC Rubber hợp tác với Arsenal với tư cách là đối tác lốp xe toàn cầu chính thức

Yếu tố ảnh hưởng tới lốp

Ba yếu tố chính ảnh hưởng tới lốp xe
Ba yếu tố chính ảnh hưởng tới lốp xe
Các yếu tố vật lý
 • Tuổi thọ lốp,
 • Điều kiện bảo quản kém,
 • Hao mòn và hư hại (thủng lốp, bị cắt, bị nứt/rạn cao su ở phần gai và hông lốp, bị phù nề...)
Các mối nguy hại từ môi trường
 • Nhiệt độ cao
 • Độ ẩm
 • Dung môi
 • Hóa chất
Các yếu tố do con người
 • Không kiểm tra lốp thường xuyên về hao mòn hay hư hỏng,
 • Không duy trì áp suất lốp đúng quy định (ít hơi hoặc quá hơi),
 • Lốp ít hơi hoặc thiếu hơi nghiêm trọng nhưng vẫn chạy xe,
 • Không thay lốp trước khi gai lốp bị hao mòn quá mức cho phép,
 • Sử dụng lốp không đúng kích cỡ hay khác loại theo yêu cầu của nhà sản xuất xe,
 • Lắp lốp vào vành xe đã bị hư hỏng, biến dạng,
 • Không bảo quản lốp đúng cách,
 • Sử dụng lốp khác cỡ hay khác