Yếu tố ảnh hưởng tới lốp

Ba yếu tố chính ảnh hưởng tới lốp xe
Ba yếu tố chính ảnh hưởng tới lốp xe
Các yếu tố vật lý
 • Tuổi thọ lốp,
 • Điều kiện bảo quản kém,
 • Hao mòn và hư hại (thủng lốp, bị cắt, bị nứt/rạn cao su ở phần gai và hông lốp, bị phù nề...)
Các mối nguy hại từ môi trường
 • Nhiệt độ cao
 • Độ ẩm
 • Dung môi
 • Hóa chất
Các yếu tố do con người
 • Không kiểm tra lốp thường xuyên về hao mòn hay hư hỏng,
 • Không duy trì áp suất lốp đúng quy định (ít hơi hoặc quá hơi),
 • Lốp ít hơi hoặc thiếu hơi nghiêm trọng nhưng vẫn chạy xe,
 • Không thay lốp trước khi gai lốp bị hao mòn quá mức cho phép,
 • Sử dụng lốp không đúng kích cỡ hay khác loại theo yêu cầu của nhà sản xuất xe,
 • Lắp lốp vào vành xe đã bị hư hỏng, biến dạng,
 • Không bảo quản lốp đúng cách,
 • Sử dụng lốp khác cỡ hay khác