Quy định và điều khoản

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Việc bạn sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thỏa thuận dưới đây.Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website.

1. Trách nhiệm của người sử dụng:
Khi truy cập vào trang web này, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. TMB và các bên đối tác khác không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp; những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập trang web hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác; đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm…

2. Về nội dung trên trang web:
Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực như bản thân sự việc. TMB và các bên liên quan không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này. Nột dung trên website được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức không được phếp sử dụng nội dung trên website này với mục đích thương mại mà không có sự ưng thuận của TMB bằng văn bản. Mặc dù TMB luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại trang web, nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng các thông tin đó là mới nhất, chính xác hay đầy đủ. Tất cả các nội dung website có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào.

3. Về bản quyền:
TMB là chủ bản quyền của trang web này. Việc chỉnh sửa trang, nội dung, và sắp xếp thuộc về thẩm quyền của TMB. Sự chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang này vì bất kì mục đích nào khác được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của TMB.

4. Về việc sử dụng thông tin:
Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên website này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin của bạn sẽ được sử dụng với mục đích, liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của TMB như lịch chiếu phim, khuyến mại qua email hoặc bưu điện. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trang web TMB, ngoại trừ những mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào trang web (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và yêu cầu cung cấp bởi luật pháp. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

5. Vể việc tải dữ liệu:
Nếu bạn tải về máy những phần mềm từ trang này, thì phần mềm và các dữ liệu tải sẽ thuộc bản quyền của TMB và cho phép bạn sử dụng. Bạn không được sở hữu những phầm mềm đã tải và TMB không nhượng quyền cho bạn. Bạn cũng không được phép bán, phân phối lại, hay bẻ khóa phần mềm…

6. Thay đổi nội dung:
TMB giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin hợp pháp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

7. Liên kết với các trang khác:
Mặc dù trang web này có thể được liên kết với những trang khác, TMB không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sát nhập với những trang đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào trang web bạn phải hiểu và chấp nhận rằng TMB không thể kiểm soát tất cả những trang liên kết với trang TMB và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang liên kết.8. Đưa thông tin lên trang web: Bạn không được đưa lên, hoặc chuyển tải lên trang web tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. TMB và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên trang web.9. Luật áp dụng: Mọi hoạt động phát sinh từ trang web có thể sẽ được phân tích và đánh giá theo luật pháp Việt Nam và toà án Tp. Hồ Chí Minh. Và bạn phải đồng ý tuân theo các điều khoản riêng của các toà án này.

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

TMB cam kết duy trì tính bảo mật của khách hàng hoặc những ai truy cập Trang Web. Trang này đưa ra quy định về cách thức chúng tôi quản lý các “thông tin cá nhân”. Điều khoản này nhằm giúp quý khách hiểu được cách thức chúng tôi quản lý các thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ, cách quy khách truy cập thông tin và cách sửa đổi các thông tin đó và, nếu cần thiết, quý khách có thể khiếu nại về việc quản lý thông tin của chúng tôi.

A. Chúng tôi thu thập và lưu giữ loại thông tin cá nhân gì?

Quý khách có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nếu quý khách muốn sử dụng các dịch vụ chuyên biệt mà chúng tôi cung cấp như, nhưng không giới hạn, các yêu cầu qua e-mail (mục liên lạc với chúng tôi), đánh giá của người tiêu dùng hoặc đánh giá về sản phẩm lốp, khảo sát, tính năng chia sẽ xã hội (ví dụ như nút "Like" trên Facebook hoặc các công cụ khác) hoặc các khuyến mại cụ thể.

Trang Web này không tự động giữ hoặc lưu trữ thông tin cá nhân, ngoài địa chỉ IP của người sử dụng để đăng nhập và các thông tin từng phần như là thời gian truy cập trang web và phần trình duyệt được gõ để sử dụng. Các thông tin này sẽ được trang web chủ ghi nhận và chỉ được sử dùng cho hệ thống quản lý và để cung cấp số liệu thống kê mà chúng tôi dùng để đánh giá việc sử dụng của Trang Web.

Các phần trong Trang Web của chúng tôi sử dụng các tập tin (cookie) để lưu trữ thông tin trên máy tính của quý khách để tăng cường kinh nghiệm của quý khách khi vào Trang Web này và để lưu trữ các mục thông tin và thông tin yêu thích. Việc truy cập các mục của Trang Web này của quý khách có thể bị hạn chế nếu quý khách không cho phép lưu trữ cookie trên máy tính của quý khách.

Cookie là gì?

Một cookie là một tập tin nhỏ được lưu vào máy tính của người sử dụng nhằm giúp lưu trữ các thông tin yêu thích và thông tin khác được sử dụng trên các trang web mà người sử dụng truy cập. Cookie có thể lưu vào mục cài đặt của người sử dụng trên một số trang web và thỉnh thoảng có thể sử dụng để truy lại người sử dụng đã làm thế nào để vào và tương tác với các trang web. Điều quan trọng cần làm rõ là cookie không thu thập dữ liệu cá nhân đang lưu trữ trong ổ cứng hoặc trong máy tính của quý khách. Để biết thêm về cookie, hãy truy cập vào www.allaboutcookies.org.

TMB sử dụng Cookie như thế nào?

TMB làm việc với các đối tác được chọn lọc và giám sát cẩn thận, những đối tác này giúp chúng tôi sử dụng cookie để phân tích trang web. Việc phân tích sẽ giúp chúng tôi hiểu được khách hàng đang tương tác với trang web như thế nào nhằm tối ưu hóa trang web để tăng cường kinh nghiệm truy cập của khách hàng. Đồng thời một số đối tác có thể lập các cookie trong thời gian quý khách truy cập để hỗ trợ các quảng cáo tùy biến mà quý khách có thể nhìn thấy ở nơi khác trên Internet.

Làm thế nào để xóa bỏ Cookie?

Nếu quý khách muốn loại/ngăn chặn cookie của chúng tôi khỏi ổ cứng của quý khách, quý khách có thể tìm được cách loại bỏ cookie từ trình duyệt của quý khách tại https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Bằng cách sử dụng Trang Web của chúng tôi, quý khách đồng ý với việc sử dụng cookie và các công nghệ khác được lập tại điều khoản này. Quý khách được tự do ngăn chặn các cookie của chúng tôi và theo đó điều chỉnh cài đặt trình duyệt của quý khách.

B. Giữ và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách

Thông tin cá nhân mà quý khách gửi cho chúng tôi sẽ được lưu trữ dưới hình thức điện tử hoặc hình thức giấy trên hệ thống riêng của chúng tôi hoặc trên hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân được bảo vệ bằng biện pháp bảo vệ thích hợp. Chúng tôi cũng yêu cầu các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và ràng buộc các bên đó với nghĩa vụ bảo mật khi đang lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân.

C. Mục đích của việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách

Quý khách có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nếu quý khách muốn sử dụng các dịch vụ chuyên biệt mà chúng tôi cung cấp như, nhưng không giới hạn đối với, yêu cầu qua e-mail (mục liên hệ với chúng tôi), đánh giá của người tiêu dùng hoặc đánh giá về sản phẩm lốp, khảo sát, tính năng chia sẻ xã hội (ví dụ như nút "Like" trên Facebook hoặc các công cụ khác) hoặc các khuyến mại cụ thể. Trong từng trường hợp chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp để chuyển cho quý khách các dịch vụ mà quý khách thông báo rằng quý khách muốn tham gia. Quý khách sẽ có cơ hội để lựa chọn không tiếp tục liên hệ nếu mong muốn. Nếu quý khách không muốn chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với nhà cung cấp hoặc bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Các nhà cung cấp và bên cung cấp dịch vụ này có nghĩa vụ theo hợp đồng để bảo mật và bảo đảm thông tin cá nhân của quý khách, và họ phải sử dụng thông tin cá nhân của quý khách chỉ cho nhu cầu dịch vụ mà họ được giao phó.

D. Tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba

Chúng tôi nhận dịch vụ từ các công ty khác thuộc Hệ Thống Michelin Group và các bên cung cấp dịch vụ bên ngoài, một số công ty này có thể nằm ngoài quốc gia mà quý khách đang sống (xem thêm mục bên dưới có tiêu đề "Các Tiết Lộ Ra Nước Ngoài "), và thông tin của quý khách có thể được cung cấp cho họ vì mục đích này. Các bên thứ ba mà chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của quý khách bao gồm:

- Các công ty liên quan trong Hệ Thống Michelin bên ngoài quốc gia mà quý khách đang sống;

- Những người cần được tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách để chúng tôi cung cấp hoặc quản lý các dịch vụ hoặc giao dịch mà quý khách yêu cầu bao gồm:

                + Các bên cung cấp dịch vụ, như dịch vụ mail, đại lý cung cấp; đại lý dịch vụ và hỗ trợ; đại lý dịch vụ khách hàng.

                + Các bên cung cấp dịch vụ mà chúng tôi giao thầu phụ đối với các công việc thực hiện theo các hợp đồng của chúng tôi (nếu có) với quý khách

- Các bên cung cấp dịch vụ pháp lý, kiểm toán, xử lý, đánh giá và dịch vụ chuyên môn khác mà có trách nhiệm bảo mật với chúng tôi.

- Các bên cung cấp dịch vụ phân tích và nghiên cứu thị trường là bên cung cấp chương trình tiếp thị, nghiên cứu thị trường, hoặc các dịch vụ khác liên quan đến chương trình khuyến mãi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi;

- Bên bảo hiểm, người định giá và người bảo hiểm

- Các cơ quan báo cáo gian lận

- Bất kỳ nhà đầu tư, người mua hoặc người tiềm năng nào muốn mua lại một lợi ích trong một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi tùy từng thời điểm; và

- Bất kỳ ai mà chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ theo quy định của pháp luật, quy chế, quy tắc hoặc hướng dẫn bao gồm các cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan điều hành, hoặc cơ quan công nghiệp được công nhận (toàn bộ hoặc một số cơ quan này có thể trong hoặc ngoài quốc gia quý khách đang sống)

E. Tiết lộ ra nước ngoài

Vì cấu trúc quản lý của chúng tôi, một số bên trong Michelin được nhận thông tin cá nhân có thể không nằm tại quốc gia mà quý khách đang sống. Trong khi việc liệt kê mọi quốc gia mà thông tin của quý khách có thể được chuyển đến vào từng thời điểm là không khả thi hợp lý, các quốc gia đó hầu như là các quốc gia mà Micheline có văn phòng trên toàn thế giới. Một danh sách các quốc gia đó có thể tìm thấy tại trang web của Michelin tại www.michelin.com. Những tổ chức đó có thể cũng được yêu cầu tiết lộ thông tin mà chúng tôi chia sẻ với họ theo quy định của pháp luật nước ngoài.

Khi chúng tôi chia sẻ thông tin như đã nêu ở trên, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với việc tiết lộ đó và bảo đảm rằng thông tin cá nhân của quý khách sẽ được quản lý theo quy định của pháp luật.

F. Yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách

Quý khách được quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ bằng cách liên hệ với Nhân Viên Bảo Mật của chúng tôi (chi tiết liên hệ bên dưới). Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày có yêu cầu.

G. Yêu cầu hiệu chỉnh thông tin cá nhân của quý khách

Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi hiệu chỉnh/điều chỉnh thông tin cá nhân của quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ. Nếu quý khách mong muốn hiệu chỉnh, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Mật của chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ bên dưới.

Bất kỳ việc hiệu chỉnh nào của chúng tôi thông thường sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày có yêu cầu. Nếu có bất kỳ chậm trễ nào chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho quý khách biết.

Việc hiệu chỉnh thông tin được cung cấp miễn phí.

H. Khiếu nại và tranh chấp

Nếu quý khách có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào liên quan đến việc tuân thủ các luật về bảo mật của chúng tôi vui lòng liên hệ Nhân Viên Bảo Mật (chi tiết liên hệ bên dưới).

Chúng tôi sẽ gửi xác nhận việc khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ thẩm tra các khiếu nại và giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại. Nếu chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của quý khách trong thời hạn này chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết lý do của việc chưa giải quyết đó và xác định một ngày mà chúng tôi sẽ giải quyết xong.

Trường hợp chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại đáp ứng yêu cầu của quý khách, thì quý khách có thể chuyển khiếu nại đó đến cơ quan có thẩm quyền phù hợp tại quốc gia mà quý khách đang sống.

Nếu có các thắc mắc chung hoặc cụ thể về TMB, về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Xe Gắn Máy Thái
Tầng 2 tòa nhà QUNIMEX, số 28 đường Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@tmb-vn.com
Tel:84-28 3520 0028